position paper – recasatorire

June 19, 2011  
Filed under position papers

Unul din punctele importante asupra carora noi am cazut de acord ca reprezinta o valoare pentru comunitatea noastra crestina vizeaza familia: Familia este prima locatie a Bisericii. 

Urmarind acest scop departe de noi gandul de a face ceva impotriva vietii de familie sau a dori neimplinirea familiala a vre-unuia din cei care se inchina alaturi de noi in Biserica. Deseori Biserica Crestina Agape s-a implicat activ si a sustinut spiritual si financiar/material familii aflate in nevoie.

In societatea contemporana intrebarile despre casatorie, divort si recasatorire au fost mereu in centrul atentiei, umanitatea preferand sa complice si/sau trateze necorespunzator ceea ce Dumnezeu a lasat ca un legamant sacru care implica o deplina reponsabilitate a ambilor parteneri, barbatul si femeia.

Biblia exprima casatoria ca un legamant intre doua persoane care implica credinciosia, dedicarea si suportul reciproc al ambilor parteneri.

Texte biblice precum Maleahi 2:16; Matei 5:32; Matei 19:9; Marcu 10:11-12;1 Corinteni 7:10-17 mentioneaza conditiile in care se poate rupe acest legamant si/sau se poate reface acest legamant al casatoriei.

Ca si crestini sutinem si ne supunem la Standardul Bibliei. In acest moment Biserica Crestina Agape nu incurajeaza, nu sustine si se delimiteaza de orice intelegere asupra recasatoririi care depaseste cadrul stipulat de Duhul Sfant in Biblie. Conducerea Bisericii este disponibila pentru a oferi consiliere si a discuta fiecare caz in parte.

Orice persoana care trece peste intelegerea biblica pe care Biserica Crestina Agape si-o insuseste nu poate sa reprezinte biserica in vreo manifestare publica.

Fiecare dintre noi suntem responsabili inaintea lui Dumnezeu de hotararile pe care le luam si trebuie sa tinem cont de faptul ca aceste decizii afecteaza atat legaturile in cadrul unei comunitati crestine cat si reprezentarea crestinismului in societate.

1 Ioan 1:7  Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat.

Conducerea Bisericii Crestine Agape (Jacob Bunculet, John Cota, Emanuel C. Pavel)

CE CREDEM NOI

February 14, 2009  
Filed under CE CREDEM NOI

Noi credem:

Că Sfânta Scriptură, atât Vechiul Testament cât şi Noul Testament, este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, fără eroare în scrierile originale; este revelaţia completă a voii lui Dumnezeu cu privire la mântuirea omului şi este autoritatea divină şi finală cu privire la credinţa creştină şi viaţă.

Într-un singur Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor, absolut desăvârşit şi existând veşnic în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Că Domnul Isus Cristos, a doua persoană a Dumnezeirii, este sută la sută Dumnezeu şi sută la sută om, fiind născut de la Duhul Sfânt şi prin fecioara Maria, devenind astfel “Cuvântul întrupat”. Că El a murit pe cruce ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre, după cum spun Scripturile. Că El a înviat din morţi în trup, apoi s-a înălţat la ceruri, unde s-a aşezat la dreapta lui Măririi lui Dumnezeu. Că Isus Cristos este acum în ceruri, fiind atât Marele nostru Preot cât şi Mijlocitorul nostru.

Că Duhul Sfânt este a treia persoană a lui Dumnezeu, de aceeaşi natură şi egală cu Tatăl şi cu Fiul. Că slujba Duhului Sfânt în veacul acesta este de a-L slăvi pe Domnul Isus Cristos şi de a-l convinge pe păcătos cu privire la păcat, de a-l regenera pe cel ce se pocăieşte şi de a locui în credincios, spre a-l călăuzi, a-l învăţa şi a-l umple de putere în vederea unei trăiri desăvârşite şi slujiri depline. Noi credem că Duhul Sfânt trebuie lăsat şi vrea să îşi manifesteze prezenţa în viaţa credinciosului atât prin roada sa, necesară răspândirii luminii lui Cristos, cât şi prin puterea şi darurile sale, necesare unei slujiri şi mărturii mai puternice în biserică şi în lume.

Că omul a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu dar a căzut în păcat prin ne-ascultare, şi de aceea este pierdut; că nu poate obţine mântuirea şi viaţa veşnică decât prin credinţa în Domnul Isus Cristos şi prin regenerarea Duhului Sfânt.

Că sângele vărsat al Domnului Isus Cristos şi învierea Sa pun la dispoziţie singurele mijloace pentru justificarea păcătosului şi mântuirea celui ce crede şi că numai cei ce primesc pe Domnul Isus ca Domn şi Mântuitor sunt născuţi din Duhul Sfânt, devenind astfel copii ai lui Dumnezeu.

Că Botezul în apă prin scufundare şi Cina Domnului sunt singurele acte ceremoniale care trebuie practicate de Biserică. Că ele nu constituie mijloace prin care se obţine mântuirea.

Că Biserica adevărată este alcătuită din toţi oamenii care au crezut în Domnul Isus Cristos şi au primit regenerarea Duhului Sfânt, şi care sunt uniţi într-un Trup Spiritual al lui Cristos, Isus Cristos fiind Capul. Că rolul Bisericii este de a îndeplini voia lui Cristos prin puterea Duhului Sfânt. Că Biserica trebuie să propovăduiască Cuvântul lui Dumnezeu prin predicare şi viaţă, acesta fiind Vestea Bună adusă omenirii că există mântuire prin credinţa în Domnul Isus. Că comunitatea celor mântuiţi, membrii ai bisericii nu sunt perfecţi sau fără păcat, dar că prin harul lui Dumnezeu, vieţile lor sunt pe drumul către sfinţire şi desăvârşire prin tot mai multa dăruire a lor călăuzirii şi controlului Duhului Sfânt.

Că numai cei ce sunt astfel membrii adevăratei Biserici a lui Cristos pot fi primiţi ca membrii bisericii locale.

În revenirea personală, pre-milenară şi iminentă a Domnului Isus Cristos, şi că nădejdea aceasta este un catalizator al vieţii personale şi slujirii credinciosului.

În învierea trupească a tuturor celor ce au murit: credincioşii vor învia pentru o viaţă veşnică în bucurie alături de Cristos, iar necredincioşii vor învia pentru judecată şi pedeapsă veşnică în iad.

Că până la revenirea Domnului Isus Cristos noi trebuie să mergem în lumea întreagă şi să propovăduim Vestea Bună a Mântuirii la orice fiinţă, spre a face ucenici, a boteza şi a-i învăţa pe ucenici în tot adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Că aceasta este Marea Însărcinare a Bisericii şi noi trebuie să participăm în ea cu dăruire deplină.

Salutul nostru – 2009

Dar mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!

De aceea, prea iubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zădarnică. 1 Corinteni 15:57-58 (versiunea Cornilescu 1928)


Our greetings – 2009

But thanks be to God! He gives us the victory through our Lord Jesus Christ.

Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain.  1 Corinthians 15:57-58 (New International Version)

pastor – Ted Doru Pope