SCOP ŞI VIZIUNE

February 14, 2009  
Filed under SCOP ŞI VIZIUNE

DE CE suntem aici? Cele mai multe biserici nu ştiu răspunsul la această întrebare, sau oferă un răspuns ambiguu, sau un clişeu auzit de la alţii. La întrebarea “de ce suntem aici”, răspunsul nu trebuie să vină de la noi, ci de la Dumnezeu! Dacă Biserica este trupul lui Cristos şi dacă Cristos este Capul bisericii (întrebările sunt doar retorice, noi credem că Biserica e trupul lui Cristos şi că El este capul Bisericii), atunci nu ar trebui noi, ca lideri ai unei biserici locale în primul rând, şi apoi noi ca membri ai bisericii să primim “viziune şi scop” de la Cristos? Ba da!

EU cred că Biserica Agape există pentru a oferi PATRU PRIVIRI:

1. O privire înlăuntru. Adică, o privire la noi înşine. Cine suntem noi, membrii bisericii? Care e rolul nostru general în lume? Care e rolul nostru special în această biserică? Care sunt relaţiile noastre cu ceilalţi membri? Care este starea noastră de maturitate spirituală? Cum putem creşte spiritual? Cum putem creşte în înţelegerea duhovnicească, în dragoste, în răbdare, în credinţă? Cum putem citi şi studia mai mult şi mai bine Cuvântul lui Dumnezeu (acasă, în grupe de studiu/rugăciune şi acasă)? Cum ne putem îndrăgosti de Dumnezeu, de rugăciune şi unii de alţii? Cum putem primi ajutor în rugăciune? Cum putem ajuta pe alţii?

Toate acestea sunt câteva dintre lucrurile importante, desprinse dintr-o sută de mii de alte lucruri importante pentru noi ca indivizi aparte, sau ca şi comunitate relaţională. Dorim ca cel puţin la întrebările de mai sus, şi la altele la fel de pertinente, Biserica Agape să răspundă pe baza călăuzirii Cuvântului lui Dumnezeu şi a Duhului Sfânt la nevoile fiecărui individ care actualmente este membru al bisericii, care va deveni în timp membru al bisericii şi al celor ce acum, sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu.

Astfel, dorim să precizăm că în Biserica Agape se va căuta să se vestească întotdeauna o învăţătură inspirată, cu putere, relevantă din Cuvântul lui Dumnezeu. Să se încurajeze o închinare vibrantă, reală, în care contemporanul şi tradiţionalul să se regăsească complementar. Să se promoveze activităţi şi programe care să ajute cunoaşterea şi dezvoltarea personală, părtăşia comunitară, care să creeze creştinii de azi şi de mâine. Toate categoriile de vârstă vor fi tratate cu egală consideraţie şi importanţă. Conducerea bisericii, cei implicaţi în diverse departamente ale lucrării şi alţi creştini maturi vor fi mereu deschişi pentru a răspunde la întrebări, la situaţii de urgenţă, la oferirea unui sfat sau a unei mâini de ajutor oricărui membru aflat în vreo nevoie.

2. O privire în sus. Răspunsul la multe dintre întrebările de mai sus se află la felul în care privim “în sus”, da Dumnezeu. Relaţia noastră cu Dumnezeu, vizavi de Cuvântul Său, vizavi de rugăciune, vizavi de planul Său pentru fiecare dintre noi şi vizavi de comunitatea noastră va afecta privirea înăuntru. Cunoaşterea lui Dumnezeu este viaţa veşnică, spunea Domnul Isus, şi de aceea ochii noştri vor fi îndreptaţi spre Domnul, cum se uită ochii roabei la mâna stăpânei, pentru a trăi pe placul Domnului în biserică, acasă, pe stradă sau la locul muncii.

3. O privire în jur. Biserica Agape nu este o insulă. Apostolul Pavel spunea că biserica este privită de lumea spirituală (Efeseni 3:10 pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu). Domnul Isus spunea că noi suntem lumina lumii. Biserica Agape va căuta prin diverse mijloace să cunoască comunitatea românească şi canadiană în mijlocul cărora trăim, cu nevoile lor. Ne vom apleca asupra unui studiu al demografiei (cine locuieşte lângă noi, ce fel de familii au, cât de numeroase sunt familiile lor, ce venit au, care este etnicitatea) şi al psihografiei (ce-i interesează pe vecinii noştri, care-s atitudinile lor faţă de viaţă, faţă de creştinism, etc.). Biserica Agape va căută să se conecteze în ce fel va putea la nevoile, fricile şi speranţele lor. Biserica Agape va căuta să ofere programe şi activităţi care în cele din urmă să integreze şi comunitatea, pentru ca să se închege relaţiile necesare unei evanghelizări propice. Printre programe, suntem în aşteptarea călăuzirii divine şi studierea posibilităţii începerii unor servicii şi în limba engleză.

4. O privire în depărtare. Dacă punctul 3 al prezentei viziuni are în vedere conectarea la vecinii noştri, acum ne uităm dincolo de “grădina noastră”, spre o altă linie întâi a frontului Evangheliei, în alte ţări în care cei chemaţi la misiune îşi desfăşoară activitatea. Biserica Agape va căuta să se conecteze cu misionari, pe care să-i sprijinească prin rugăciune, material şi în alte feluri posibile.

pastor – Ted Doru Pop